Internett for skoleelever

Internett er i dag tilgjengelig i stor grad på de aller fleste steder, mer eller mindre til enhver tid. Man trenger ikke sitte foran en PC for å kunne lugge seg på , men man har derimot tilgang fra både mobiler, nettbrett og også de fleste spillkonsoller av nyere dato. Det er blitt nødvendig å fokusere på å lære skoleelevene hvordan de skal benytte seg av og forholde seg til internett som et hjelpeverktøy i skolehverdagen, så vel som på fritiden. Nettvett blir et stadig viktigere tema, og da spesielt i forhold til å motvirke mobbing og ikke minst av personvernhensyn.En relativ beskyttelseMange skoler opererer i dag med begrensninger i nettverket sitt, noe som innebærer at enkelte nettsider eller søkeord er utilgjengelige. Dette er likevel mer av en formalitet enn direkte en preventiv handling. De aller fleste kommer seg på nett likevel med mobile enheter med egne SIM-kort. Kommunale skoler bruker i dag nettløsningen Pedit.no som et verktøy i utdanningen. Her kan elevene lever inn oppgaver, lagre dokumenter og holde oversikt over læreplaner, fridager og annen nødvendig informasjon. Også foreldrene har god nytte av denne siden, fordi de her kan holde oversikt over og følge opp barnas skolearbeid. Det er også utviklet flere apper som kan benyttes i utdanningsøyemed.