Finn nyheter på nett

Med våre dagers internett tilgang, blir vi praktisk talt bombardert med nyheter av varierende grad av viktighet og til enhver tid. Aviser og deres journalister er nå en ting, TV og deres reportere en annen, men den aller største og kanskje mest innflytelsesrike kanalen vi har i dag er offentlige medier. Her spres nyheter mer eller mindre ukritisk raskere enn lysets hastighet og det samme gjelder for meninger og ytringer rundt alt som blir publisert.

De aller fleste nyhetskanaler i dag har egne nettsider med tilhørende apper som kan installeres på telefoner og nettbrett. Noen opererer med betalingstjenester (abonnement) for enkelte artikler eller nyheter, mens andre helt og holdent er drevet av reklameinntekter. Sol.no og Startsiden.no er eksempler på samlesider hvor man kan velge ut de mest leste nyhetene fra forskjellige aktører. Alternativt kan man også enkelt søke opp spesifikke aviser eller nyhetskanaler, og finne nettsidene deres med bare noen tastetrykk. Ha likevel i bakhodet at også på dette området (om ikke spesielt) finner man useriøse og upålitelige aktører. Ikke alt som blir skrevet har sannhet i seg. Et eksempel på dette er Eavisa, som er en nyhetsside basert på satire og humor. Nyhetene er av mer ironisk karakter enn direkte sannferdig eller troverdig.